###seo

Nowosće a aktiwity z MoSaiKTeiL – projekta

Tule informujemy was běžnje wo podawkach projekta: wo přewjedźenju přirodoškitnych naprawow, wo zwěsćenjach žiwochow a wo zhromadnym dźěle z lokalnymi akterami a akterkami. Tule namakaće tež naš kalender zarjadowanjow.

Wotbłótnjenje Łučinskeho hata

Wot decembra 2023 do měrca 2024 ma so Łučinski hat wotbłótnić.

Łučinski hat je hłowny wobstatk přirodoškitneho pasma „Łučinski hat“ a je drohotny žiwjenski rum za mnohe škitane a wohrožene …

MoSaiKTeiL- monitoring-dźěłarnička

Pjatk, 20.01.2023 přeprošachmy na monitoring-dźěłarničku do Senkenbergoweho muzeja Zhorjelc. Přez 30 ekspertkow a ekspertow wšelakorych specializacijow sćěhowaše přeprošenju, zo bychu z nami dołhodobne planowanje monitoringa we wobłuku MoSaiKTeiL-projekta př…

Hladanje gladioloweje łuki pola Dubowa

Na gladiolowej łuce w „Dubjanskim lěsu“ započinachmy z prěnimi naprawami projekta.

Najwjetše wustupowanje łučneje gladiole (Gladiolus imbricatus) mamy  w Biosferowym rezerwaće Hornjołužiskeje hole a hatow. Na tak …