###seo

Přehlad Hornja Łužica jako kulturna krajina

Krajina Hornjołužiskeje hole a hatow je krajina, kotraž je sylnje wot čłowjeka formowana. Wona je historisce rostła a njeje hižo njewobwliwowana přirodna krajina.

Před zasydlenjom čłowjeka charakterizowachu bahnojte łuki a lěsy krajinu Hornjeje Łužicy. Z toho hodźi so tež słowjanski pochad słowa Łužica wotwodźować, štož w přenjesenym zmysle łuža – bahnojta krajina rěka.

Prjedownicy započinachu kraj za rólnistwo wužiwać, w tym zo włóžne kónčiny wotwódnichu a haty wurywachu. W běhu lětstotkow nasta na te wašnje wšelakora, mozaikojta krajina z wurjadnej biodiwersitu a mnohotnosću družinow.

Žiwjenske rumy, kotrež krajinu Hornjołužiskeje hole a hatow charakterizuja, su mjezybahna, pěskowa hola, chójniny a wosebje najwšelakoriše haty.

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwjenski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandheiden
žiwjenski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwjenski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwjenski rum
haty