###seo
  color_mo
MoSaiKTeil

Hotspot 20

wjace zhonić
  color_ro
MoSaiKTeil

Zběranski zešiwk

wjace zhonić
  color_bl
MoSaiKTeil

Haty

wjace zhonić
  color_ro
MoSaiKTeil

Interaktiwna karta

Hotspot 20 dožiwić

Witajće do hotspota 20

Hornjołužiska hola a haty

Krajina hornjołužiskeje hole a hatow je na družinach jedna z 30 najbohatšich rumow Němskeje a słuša do hotspotow biologiskeje mnohotnosće.

W małych žiwjenskich rumach, kiž so kaž mozaik w krajinje jewja, namakamy mnoho wosebitych a ekologisce drohotnych rostlinskich a zwěrinskich družinow. Wosebje měnjaty přechod mjez jara suchimi a jara włóžnymi stejnišćemi je zakład za jich bohatosć a wuznamjenja krajinu ze swojej biologiskej mnohotnosću.

Krajina Hornjołužiskeje hole a hatow je kulturna krajina z lětstotki trajacej tradiciju wobhospodarjenja. Přirodoškit a wobhospodarjenje stej tule wusko zwjazanej. Jenož w mjezsobnosći je móžno, zo so krajina a jeje na družinach bohate žiwjenske rumy zdźerža.

Přirodoškitny projekt MoSaiKTeiL wěnuje so mjezybahnam, chójninam, hatam a pěskowej holi, kotrež so tu w małym wotměnjeja. Zhromadnje z wobydlerjemi a wobydlerkami, hatarjemi a hatarkami, přirodoškitarjemi a přirodoškitarkami, wobswětotwórcami a wobswětotwórčemi a zarjadami maja so konkretne naprawy přesadźić a wuchadźišća namakać, kotrež tutu biologisku mnohotnosć zdźerža.

Hotspoty biologiskeje mnohotnosće w Němskej

Přez Zwjazkowy zarjad za přirodoškit woznamjenjene „hotspoty biologiskeje mnohotnosće“ su regiony w Němskej, kotrež maja wosebje wulku mnohotnosć a mnóstwo na zdźěla rědkich rostlinskich a zwěrinskich družinach w jara hódnych žiwjenskich rumach. Hotspotowe regiony mamy  po cyłej Němskej. Wšitke 30 hromadźe njewučinja wjace hač dźesaćinu płoniny cyłeje Němskeje. 

Hotspot 20 –  Hornjołužiska hola a haty – je jenički hotspotowy region Sakskeje.

Deutschlandkarte mit Hotspot-Regionen
AktualnosćeZarjadowanja

Wotbłótnjenje Łučinskeho hata

Wot decembra 2023 do měrca 2024 ma so Łučinski hat wotbłótnić.

Łučinski hat je hłowny wobstatk přirodoškitneho pasma „Łučinski hat“ a je drohotny žiwjenski rum za mnohe škitane a wohrožene …

Žiwjenske rumy w hotspoće 20

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwnjeski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandheiden
žiwnjeski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwnjeski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwnjeski rum
haty