###seo

kontaktowe wosoby

Dr. Julian Ahlborn wědomostny koordinator projekta

Senckenbergowy muzej za přirodospyt Zhorjelc

Při muzeju 1
02826 Zhorjelc

03581 4760 5275
julian.ahlborn@senckenberg.de

Kristin Baber monitoring, zjawnostne dźěło

Přirodospytna towaršnosć Hornjeje Łužicy z.t

Při muzeju 1
02826 Zhorjelc

03581 4760 5270
kristin.baber@nfgol.de

Madlena Mitschke
naprawy, zjawnostne dźěło

Přirodoškitna stacija Njeswačidło z.t.

Park 1
02699 Njeswačidło

035933 393786
madlena.mitschke@naturschutz-neschwitz.org

Sebastian Buschmann wobswětowe kubłanje, zjawnostne dźěło

Senckenbergowy muzej za přirodospyt Zhorjelc

Stróžanski wjesny puć 29
02694 Malšecy

0152 34640173
sebastian.buschmann@senckenberg.de